SysTax - Listings  
 

Opisotretus Attems, 1907
Opisotretus butteli Carl, 1922
Opisotretus kraepelini Attems, 1907
Opisotretus setosus Carl, 1922
Opisthacanthus Peters, 1861
Opisthacanthus africanus Simon, 1876
Opisthacanthus asper (Peters, 1861)
Opisthacanthus basutus Lawrence, 1955
Opisthacanthus borboremai Lourenco & Fe, 2003
Opisthacanthus capensis Thorell, 1876
Opisthacanthus cayaporum Vellard, 1932
Opisthacanthus chrysopus Peters, 1861
Opisthacanthus diremptus (Karsch, 1879)
Opisthacanthus duodecimdentatus Karsch, 1886
Opisthacanthus elatus (Pocock, 1893)
Opisthacanthus laevipes Vellard, 1932
Opisthacanthus lamorali Lourenco, 1981
Opisthacanthus lecomtei (Lucas, 1858)
Opisthacanthus lepturus (Beauvois, 1805)
Opisthacanthus madagascariensis Kraepelin, 1894
Opisthacanthus minor Kraepelin, 1911
Opisthacanthus piscatorius Lawrence, 1955
Opisthacanthus punctulatus Pocock, 1896
Opisthacanthus rugiceps Vellard, 1932
Opisthacanthus rurgulosus Pocock, 1896
Opisthacanthus valerioi Lourenco, 1980
Opisthacanthus validus Thorell, 1876
Opisthacanthus weyrauchi Mello-Leitão, 1948
Opisthemega Wood, 1862
Opisthemega crassipes Meinert, 1886
Opisthemega erythrocephalum (C. L. Koch, 1847)
Opisthemega insulare Meinert, 1886
Opisthemega lusitanum Verhoeff, 1896
Opisthemega postica (Say, 1821)
Opisthemega spinicauda Wood, 1862
Opisthiodon
Opisthiodon torquatus Peters, 1861
Opisthocepheus Aoki, 1977
Opisthocepheus kirai Aoki, 1976
Opisthocheiridae Ribaut, 1913
Opisthocheiron Ribaut, 1913
Opisthocheiron cornutum Ribaut, 1922
Opisthocheiron elegans Ribaut, 1922
Opisthocheiron fallax Ribaut, 1922
Opisthocheiron lacazei Brölemann, 1932
Opisthocheiron penicillatum Ribaut, 1913
Opisthocomacarus Dubinin, 1955
Opisthocomidae
Opisthocomus
Opisthocomus hoazin
Opisthodicrus Karsch, 1890
Opisthodicrus cochlearistylus Karsch, 1891
Opisthodolichopus Verhoeff, 1941
Opisthograptis
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Opisthomega Wood, 1863
Opisthomega insulare Meinert, 1885
Opisthomega postica (Say, 1821)
Opisthomega spinicauda Wood, 1862
Opisthoncus L. Koch, 1880
Opisthoncus devexus Simon, 1909
Opisthoncus machaerodus Simon, 1909
Opisthopatus Purcell, 1899
Opisthopatus cinctipes Purcell, 1899
Opisthoplites Sørensen, 1884
Opisthoplites ypsilon Sørensen, 1884
Opisthoporodesmus Silvestri, 1899
Opisthoporodesmus bacillifer Carl, 1912
Opisthoporodesmus obtectus Silvestri, 1899
Opisthoporus Pfeiffer, 1851
Opisthoporus biciliatus
Opisthoporus birostris
Opisthoporus modestus von Martens, 1908
Opisthoporus schmidti von Martens, 1908
Opisthoporus siamensis von Martens, 1860
Opisthoporus sumatranus von Martens, 1864
Opisthoporus tubuliferus
Opisthopristis Roewer, 1952
Opisthopristis singularis Roewer, 1952
Opisthoprora
Opisthoprora euryptera
Opisthosiphon
Opisthosiphon moreletiana
Opisthostoma W. & H. Blanford, 1860
Opisthostoma acolaston Vermeulen, 1994
Opisthostoma asyndeton Vermeulen, 1994
Opisthostoma auriforme Vermeulen, 1994
Opisthostoma bihamulatum Vermeulen, 1994
Opisthostoma brevituba Vermeulen, 1994
Opisthostoma crassicolle Vermeulen, 1994
Opisthostoma crespignyi
Opisthostoma cryptopleuron Vermeulen, 1994
Opisthostoma dancei Vermeulen, 1994
Opisthostoma dancei dancei Vermeulen, 1994
Opisthostoma episomon Vermeulen, 1994
Opisthostoma kitteli Maassen, 2002
Opisthostoma lissopleuron Vermeulen, 1994
Opisthostoma lissopleuron bigibbum Vermeulen, 1994
Opisthostoma lissopleuron lissopleuron Vermeulen, 1994
Opisthostoma secretum Maassen, 2002
Opisthostoma semisolutum Vermeulen, 1994
Opisthostoma stellasubis Vermeulen, 1994
Opisthostoma transequatorialis Vermeulen, 1994
Opisthoteuthidae Verrill, 1896
Opisthoteuthis Verrill, 1883
Opisthoteuthis extensa Thiele in Chun, 1915
Opisthoteuthis medusoides Thiele in Chun, 1915
Opisthropis
Opisthropis latouchii (Boulenger, 1899)
Opistomalicus Sig Thor, 1931
Opistophthalmus C. L. Koch, 1837
Opistophthalmus adustus Kraepelin, 1908
Opistophthalmus ammopus Lamoral, 1980
Opistophthalmus ater Purcell, 1898
Opistophthalmus austerus Karsch, 1879
Opistophthalmus boehmi (Kraepelin, 1896)
Opistophthalmus brevicauda Lawrence, 1928
Opistophthalmus capensis (Herbst, 1800)
Opistophthalmus carinatus (Peters, 1861)
Opistophthalmus cavimanus Lawrence, 1928
Opistophthalmus chaperi Simon, 1880
Opistophthalmus chrysites Lawrence, 1967
Opistophthalmus coetzeei Lamoral, 1979
Opistophthalmus concinnus Newlands, 1972
Opistophthalmus crassimanus Purcell, 1899
Opistophthalmus ecristatus Pocock, 1899
Opistophthalmus fitzsimonsi Hewitt, 1935
Opistophthalmus flavescens Purcell, 1898
Opistophthalmus fossor Purcell, 1898
Opistophthalmus fuscipes Purcell, 1899
Opistophthalmus gibbericauda Lamoral, 1979
Opistophthalmus gigas Purcell, 1898
Opistophthalmus glabrifrons Peters, 1861
Opistophthalmus granicauda Purcell, 1898
Opistophthalmus granifrons Pocock, 1896
Opistophthalmus haackei Lawrence, 1966
Opistophthalmus holmi (Lawrence, 1969)
Opistophthalmus intercedens Kraepelin, 1908
Opistophthalmus intermedius Kraepelin, 1894
Opistophthalmus jenseni (Lamoral, 1972)
Opistophthalmus karrooensis Purcell, 1898
Opistophthalmus keilandsi Hewitt, 1914
Opistophthalmus lamorali Prendini, 2000
Opistophthalmus laticauda Purcell, 1898
Opistophthalmus latimanus C. L. Koch, 1841
Opistophthalmus latro Thorell, 1894
Opistophthalmus lawrencei Newlands, 1969
Opistophthalmus leipoldti Purcell, 1898
Opistophthalmus litoralis Lawrence, 1955
Opistophthalmus longicauda Purcell, 1899
Opistophthalmus lornae Lamoral, 1979
Opistophthalmus luciranus Lawrence, 1959
Opistophthalmus lundensis Monrad, 1937
Opistophthalmus macer Thorell, 1876
Opistophthalmus nitidiceps Pocock, 1896
Opistophthalmus opinatus (Simon, 1888)
Opistophthalmus pallipes C. L. Koch, 1843
Opistophthalmus pattisoni Purcell, 1899
Opistophthalmus penrithorum Lamoral, 1979
Opistophthalmus peringueyi Purcell, 1898
Opistophthalmus pictus Kraepelin, 1894
Opistophthalmus pluridens Hewitt, 1918
Opistophthalmus praedo Thorell, 1876
Opistophthalmus pugnax Thorell, 1876
Opistophthalmus pygmaeus Lamoral, 1979
Opistophthalmus scabrifrons Hewitt, 1913
Opistophthalmus schlechteri Purcell, 1898
Opistophthalmus schultzei Kraepelin, 1908
Opistophthalmus setifrons Lawrence, 1961
Opistophthalmus ugabensis Hewitt, 1934
Opistophthalmus undulatus Kraepelin, 1908
Opistophthalmus wahlbergii Thorell, 1876
Opistophthalmus werneri Lamoral & Reynders, 1975
Opistophus
Opistophus degener Peters, 1883
Opithoteuthidae Verrill, 1896
Oplitidae Johnston, 1968
Oplitis Berlese, 1884
Oplitis alophora (Berlese, 1903)
Oplitis angustifolia Hirschmann, 1984
Oplitis athiasae Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis attaae Hirschmann, 1972
Oplitis baloghisimilis Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis barbata Hiramatsu, 1978
Oplitis belizensis Hirschmann, 1991
Oplitis bispirata (Sellnick, 1954)
Oplitis camponoti Hirschmann, 1991
Oplitis castrii Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis castriisimilis Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis circularis Hiramatsu, 1978
Oplitis conspicua (Berlese, 1903)
Oplitis cornelli Hirschmann, 1991
Oplitis cristobalensis Hirschmann, 1991
Oplitis cubana Hirschmann, 1991
Oplitis daressalami Wisniewski, 1980
Oplitis dictyoeides Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis dimidiata Hirschmann, 1991
Oplitis dimitiatasimilis Hirschmann & Wisniewski, 1991
Oplitis ellipsoides Hirschmann, 1991
Oplitis endrodyi Zirngiebl & Hirshcmann, 1973
Oplitis euchroeana Hirschmann & Wisniewski, 1991
Oplitis floreanae Hirschmann, 1991
Oplitis fofanai Hirschmann, 1991
Oplitis ghanaovalis Zirngiebl & Hirschmann, 1973
Oplitis guineae Hirschmann, 1991
Oplitis hiramatsui Wisniewski, 1979
Oplitis hirschmanni Wisniewski, 1979
Oplitis irae Hirschmann , 1984
Oplitis labyrinthi Hirschmann, 1984
Oplitis lapidaria Hirschmann, 1991
Oplitis lasiocornelli Hirschmann, 1991
Oplitis lasiorum Hirschmann, 1991
Oplitis latifolia Hirschmann, 1984
Oplitis latotutuli Hirschmann, 1984
Oplitis maeandralis Hirschmann & Zirngiebl, 1973
Oplitis mahunkai Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis mahunkaisimilis Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1973
Oplitis marginalis Hirschmann, 1991
Oplitis mayae Hirschmann, 1991
Oplitis minutissima (Berlese, 1903)
Oplitis moseri Hirschmann, 1972
Oplitis nagasakiensis Hiramatsu, 1976
Oplitis oblita Hirschmann, 1991
Oplitis ootutuli Hirschmann, 1984
Oplitis pecinai Hirschmann, 1984
Oplitis pecki Hirschmann, 1991
Oplitis philocenta (Trouessart, 1902)
Oplitis philoctena Tr.var, Schmitzi, Kneissl
Oplitis radiata Hirschmann, 1984
Oplitis reticulata Zirngiebl & Hirschmann, 1973
Oplitis schmitzi (Kneissl, 1908)
Oplitis stammeri Zirngiebl & Hirschmann, 1961
Oplitis termitophila Zirngiebl & Hirschmann, 1973
Oplitis tutuli Hirschmann, 1984
Oplitis uncinata Zirngiebl & Hirschmann, 1973
Oplitis wasmanni (Kneissl, 1907)
Oplitis wasmanni Kneissl, 1907
Oplitis wisniewskii Hirschmann, 1984
Oplitis woelkei Hirschmann, 1975
Oplosia
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
Oplosia fennica (Paykull, 1800)
Oplurus
Oplurus cuvieri / cyclurus
Opogona
Opogona omoscopa (Meyrick, 1893)
Opogona panchalcella (Staudinger, 1871)
Opogona sacchari (Bojer, 1856)
Opomyzidae
Opopaea Simon, 1891
Opopaea euphorbicola Strand, 1909
Opopsitta
Opopsitta diophthalma
Opopsitta diophthalma diophthalma
Opopsitta nigrifrons
Opopsitta nigrifrons ramuensis Neumann, 1915
Oporopsamma
Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913)
Opostega
Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855
Opostegidae
Opostegoides
Opostegoides menthinella (Mann, 1855)
Oppalnia Roewer, 1927
Oppalnia brevipes Roewer, 1927
Oppia C. L. Koch, 1835
Oppia abchasica Tarba, 1974
Oppia actirostrata Aoki, 1983
Oppia acuminata Strenzke, 1951
Oppia acuta Csiszar, 1961
Oppia aeoliana Bernini, 1973
Oppia africana Evans, 1953
Oppia agricola Fujikawa, 1982
Oppia akusiensis Wallwork, 1961
Oppia alejnicovae Krivolutsky & Gatilova, 1974
Oppia alfonsii Bernini, 1980
Oppia alvarezi Perez-Inigo, 1982
Oppia angolensis Balogh, 1961
Oppia angolensis radiata Wallwork, 1961
Oppia angusta Hammer, 1962
Oppia antennata Balogh & Mahunka, 1966
Oppia arcidiaconoae Bernini, 1973
Oppia arctica Banks, 1899
Oppia arcualis (Berlese, 1913)
Oppia arcualis robustia Balogh & Mahunka, 1967
Oppia arcualis sinensis Mahunka, 1978
Oppia arcuata Hammer, 1958
Oppia argentinensis Balogh & Csiszar, 1963
Oppia assimilis Mihelcic, 1956
Oppia azerbeidjanica Kulijev, 1962
Oppia baburini Ryabinin, 1979
Oppia bacilligera Balogh, 1962
Oppia badensis Woas, 1986
Oppia baderi Hammer, 1968
Oppia baliensis Hammer, 1982
Oppia barrancensis Hammer, 1961
Oppia barrancensis paraguayensis Balogh & Mahunka, 1981
Oppia beemanensis Wallwork, 1964
Oppia berlesii Leonardi
Oppia berninii Perez-Inigo, 1975
Oppia bicarinata (Paoli, 1908)
Oppia bicristata Hammer, 1962
Oppia bifidus Bayomi & Al-Khalifa
Oppia binodosa Hammer, 1962
Oppia bipilis (Hermann, 1804)
Oppia biseriata Balogh & Mahunka, 1975
Oppia bituberculata Balogh, 1958
Oppia bituberculata cognata Wallwork, 1961
Oppia bolei Tarman, 1958
Oppia bornemisszai Balogh, 1982
Oppia brassi Balogh, 1982
Oppia breviclava Hammer, 1958
Oppia brevifasciata
Oppia breviseta Balogh, 1962
Oppia bulanovae Kulijev, 1962
Oppia bulgarica Balogh, 1984
Oppia capilligera (Berlese, 1916)
Oppia carniolica Tarman, 1958
Oppia carolinae Jacot, 1938
Oppia carolinae barbatis Jacot, 1938
Oppia casuarina Abd-el-Hamid et al., 1983
Oppia cervifer Mahunka, 1983
Oppia chistyakovi Ryabinin, 1975
Oppia chitinophincta Kulijev, 1962
Oppia chulumaniensis Hammer, 1958
Oppia circumita Hammer, 1961
Oppia clavigera Hammer, 1952
Oppia clavipectinata (Michael, 1885)
Oppia clavipectinata lamellata Thamdrup, 1935
Oppia cohici Balogh & Mahunka, 1966
Oppia coloradensis Woolley, 1959
Oppia compositocarinata Mihelcic, 1958
Oppia compressa Balogh & Mahunka, 1975
Oppia concolor (C. L. Koch, 1840)
Oppia concolor tridentata Perez-Inigo, 1967
Oppia condylifer Hammer, 1979
Oppia confervae (Schrank, 1781)
Oppia confinis (Paoli, 1908)
Oppia conformis Berlese, 1885
Oppia conjuncta
Oppia corallifera Mahunka, 1985
Oppia cordobensis Balogh & Mahunka, 1968
Oppia corniculifera Mahunka, 1978
Oppia corrugata (Berlese, 1904)
Oppia covarrubiasi Hammer, 1968
Oppia cronus Jacot, 1934
Oppia crozetensis (Richters)
Oppia crozetensis anareensis Dalenius & Wilson, 1958
Oppia ctenifera Golosova, 1970
Oppia cuscensis (Hammer, 1961)
Oppia cyclosoma Mihelcic, 1955
Oppia debililamellata Kulijev, 1962
Oppia deboissezoni Balogh & Mahunka, 1966
Oppia decipiens (Paoli, 1908)
Oppia deficiens Balogh, 1959
Oppia deficiens circumciliata Balogh, 1959
Oppia deficiens lamellata Wallwork, 1961
Oppia deliciosa (Hammer, 1961)
Oppia demeteri Mahunka, 1982
Oppia dentata Golosova & Karppinen, 1985
Oppia denticulata G. & R. Canestrini, 1882
Oppia disjuncta Wallwork, 1964
Oppia dispariseta Hammer, 1958
Oppia diversiseta Mahunka, 1985
Oppia doris Perez-Inigo, 1978
Oppia dorni Balogh, 1937
Oppia dubia Kulijev, 1966
Oppia dudichi Balogh, 1982
Oppia duffyi Evans, 1954
Oppia durhamensis Metz & Sharma, 1975
Oppia elongata (Paoli, 1908)
Oppia eupectinata Balogh & Mahunka, 1975
Oppia euramosa Balogh & Mahunka, 1969
Oppia ewingi (Berlese, 1916)
Oppia exempta Mihelcic, 1958
Oppia exiguus Hammer, 1965
Oppia falcata (Paoli, 1908)
Oppia falcata marginedentata Strenzke, 1951
Oppia fallax (Paoli, 1908)
Oppia fallax obsoleta (Paoli, 1908)
Oppia falxa Kok, 1967
Oppia fasciata (Paoli, 1908)
Oppia feideri Hammer, 1968
Oppia fenestralis Wallwork, 1961
Oppia fissurata Hammer, 1952
Oppia fixa Mihelcic, 1956
Oppia flagellifera Wang, 1993
Oppia fortis Balogh & Mahunka, 1966
Oppia foveolata (Paoli, 1908)
Oppia furcata (Willmann, 1928)
Oppia fusiformis
Oppia fusiformis lyroseta Wallwork, 1964
Oppia fusisetosa Balogh & Mahunka, 1980
Oppia fusuligera Balogh, 1962
Oppia getica Vasiliu & Caligar, 1981
Oppia ghiljarovi Kulijev, 1962
Oppia gibber Mahunka, 1982
Oppia gibbosa Mahunka, 1985
Oppia gilva Wallwork, 1961
Oppia glabra Mihelcic, 1955
Oppia globosa Mihelcic, 1956
Oppia golosovae Ryabinin, 1987
Oppia grandis Mihelcic, 1955
Oppia grucheti Mahunka, 1978
Oppia guarani Balogh & Mahunka, 1981
Oppia guelticola Hammer, 1975
Oppia haarlovi Hammer, 1968
Oppia hauseri Mahunka, 1974
Oppia hesperidiana Perez-Inigo, 1986
Oppia heterosa Wallwork, 1964
Oppia heterotricha Bernini, 1969
Oppia hexatricha Balogh & Mahunka, 1974
Oppia hippy Mahunka, 1983
Oppia hungarica Bayoumi, 1979
Oppia hurdi Woolley, 1971
Oppia hypogea (Paoli, 1908)
Oppia incisirostra Woas, 1986
Oppia incisiva Balogh & Mahunka, 1980
Oppia inclinata Hammer, 1962
Oppia inornata Mihelcic, 1957
Oppia insculpta (Paoli, 1908)
Oppia insolita Mihelcic, 1956
Oppia italica Bernini, 1969
Oppia jahnae Sellnick, 1961
Oppia keilbachi Moritz, 1969
Oppia kovacsi Balogh & Csiszar, 1963
Oppia krivolutskyi Kulijev, 1966
Oppia kuehnelti Csiszar, 1961
Oppia lamellata Golosova & Karppinen, 1985
Oppia lancearia Balogh & Mahunka, 1975
Oppia lanceolata Hammer, 1958
Oppia lanceoseta Balogh, 1959
Oppia lanceoseta occidentalis Wallwork, 1961
Oppia lanceosetoides Hammer, 1971
Oppia laterostris Mihelcic
Oppia latifasciata Willmann, 1931
Oppia latior Berlese
Oppia latisternalis Balogh & Mahunka, 1974
Oppia lebedevi Ryabinin, 1975
Oppia leleupi Balogh, 1958
Oppia lignivora Jacot, 1939
Oppia limae Balogh & Mahunka, 1974
Oppia loksai Schalk, 1966
Oppia longicoma Hammer, 1958
Oppia longilamellata (Michael, 1885)
Oppia longisetosa Balogh & Mahunka, 1975
Oppia longissima Zai-Gen, 1987
Oppia longogisterosoma Kulijev, 1962
Oppia loxolineata Wallwork, 1965
Oppia loxolineata longipilosa Covarrubias, 1968
Oppia lucorum (C. L. Koch, 1841)
Oppia lunaris Evans, 1952
Oppia machadoi Balogh, 1958
Oppia maculata Hammer, 1952
Oppia magellanis Hammer, 1962
Oppia manifera Hammer, 1952
Oppia maritima (Willmann, 1929)
Oppia maritima acuminata Strenzke, 1951
Oppia maritima carinthiaca Mihelcic, 1963
Oppia maritima maritima (Willmann, 1929)
Oppia mastigophora Golosova, 1970
Oppia media Mihelcic, 1956
Oppia melisi Valle, 1949
Oppia merimna Balogh & Mahunka, 1977
Oppia meruensis Balogh, 1961
Oppia microlancearia Balogh & Mahunka, 1975
Oppia microptera Berlese, 1885
Oppia microtricha Balogh & Mahunka, 1975
Oppia microtrichoides Balogh & Mahunka, 1975
Oppia midas Balogh, 1962
Oppia mihelcici Perez-Inigo, 1965
Oppia minus (Paoli, 1908)
Oppia minus cylindrica Perez-Inigo, 1965
Oppia minus simplex Jacot, 1938
Oppia minus simplissimus Jacot, 1938
Oppia minuta Bulanova-Zachvatkina, 1964
Oppia minutisetosa Hammer, 1982
Oppia minutissima Sellnick, 1950
Oppia multicorrugata Hammer, 1962
Oppia myrmecophila (Sellnick, 1928)
Oppia nagyi Mahunka, 1969
Oppia nana Woas, 1986
Oppia nasalis Evans, 1953
Oppia nasuta Moritz, 1965
Oppia neerlandica (Oudemans, 1900)
Oppia newelli Hammer, 1968
Oppia nitens (C.L. Koch, 1935)
Oppia nitens brachytrichinus Dalenius & Wilson, 1958
Oppia nitens myrmecophila (Sellnick, 1928)
Oppia nitens myrmophila (Sellnick)
Oppia nodosa Hammer, 1958
Oppia notabilis Golosova & Karppinen, 1983
Oppia notata Hammer, 1958
Oppia nova (Oudemans, 1902)
Oppia nova apicalis Jacot
Oppia nova neerlandica (Oudemans, 1900)
Oppia nova squarosa Jacot
Oppia nukusia Shtanchaeva, 1984
Oppia obsoleta (Paoli, 1908)
Oppia ornata (Oudemans, 1901)
Oppia ornata corniculata (Paoli)
Oppia ornata globosa
Oppia ornata longipilosa Kunst, 1958
Oppia ornata ornata (Oudemans, 1900)
Oppia ornata peloponnesiaca Mahunka, 1974
Oppia ornata tunisica Mahunka, 1980
Oppia orthodactyla Willmann, 1931
Oppia oudemansi Hammer, 1968
Oppia paillei Mahunka, 1980
Oppia palustrisetosa Mihelcic, 1956
Oppia paoliana Cooreman, 1941
Oppia paradecipiens Kulijev, 1967
Oppia parasigma
Oppia parva Lombardini, 1952
Oppia parviaures Jacot, 1939
Oppia patagonica Mahunka, 1980
Oppia pepitensis Hammer, 1962
Oppia pepitensis brevipectinata Covarrubias, 1968
Oppia perezinigoi Hammer, 1968
Oppia perspicua Mihelcic, 1956
Oppia petiolata Wallwork, 1977
Oppia philippinensis Mahunka, 1982
Oppia pilosella Balogh, 1959
Oppia pilosella longisetosa Wallwork, 1964
Oppia pletzenae Kok, 1967
Oppia pletzeni Hammer, 1968
Oppia pluripectinata Balogh, 1958
Oppia pluriseta Mihelcic, 1956
Oppia plurisetosa Mihelcic, 1956
Oppia pocsi Balogh & Mahunka, 1967
Oppia primorica Golosova, 1969
Oppia pseudocorrugata Mahunka, 1980
Oppia pseudocostulata Balogh & Mahunka, 1969
Oppia punctata Mihelcic, 1958
Oppia quadricarinata (Michael, 1882)
Oppia quadricarinata ferrumequina Jacot, 1938
Oppia quadricarinata illinoisensis Jacot, 1938
Oppia quadrimaculata Evans, 1952
Oppia quadripilosa Balogh, 1960
Oppia quattuor Kok, 1967
Oppia radiata Balogh, 1961
Oppia ramiseta Balogh, 1959
Oppia ramiseta atypica Wallwork, 1961
Oppia ramosa Karppinen, 1966
Oppia ramulifera Kunst, 1959
Oppia remyi Karppinen, 1966
Oppia restata Aoki, 1963
Oppia rossica Bulanova-Zachvatkina, 1964
Oppia rotunda Hammer, 1958
Oppia rubida Wallwork, 1977
Oppia rugosa Mahunka, 1974
Oppia sadbinia Shtanchaeva, 1984
Oppia sagami Aoki, 1984
Oppia saharensis Hammer, 1975
Oppia salvadoriensis Woas, 1986
Oppia saskai Balogh, 1961
Oppia scalifera Hammer, 1958
Oppia scotiae Wallwork, 1970
Oppia segmella (Golosova, 1970)
Oppia senegalensis Mahunka, 1975
Oppia serrata Mihelcic, 1956
Oppia serratirostris Golosova, 1970
Oppia serrulata Balogh & Mahunka, 1980
Oppia sexmaculata Dalenius, 1950
Oppia sexpilosa Balogh, 1960
Oppia shaldybinae Kulijev, 1962
Oppia sigma Strenzke, 1951
Oppia sigma conjuncta Strenzke, 1951
Oppia sigmella Golosova, 1970
Oppia silvatica Vasiliu & Caligar, 1976
Oppia simplex Mihelcic, 1956
Oppia sinipes Balogh, 1962
Oppia sitnikovae Kulijev, 1962
Oppia smirnovi Kulijev, 1962
Oppia sol Balogh, 1958
Oppia soosi Balogh, 1982
Oppia soror Balogh, 1958
Oppia soror fusiformis Wallwork, 1961
Oppia speciosa Golosova, 1980
Oppia sphaerica L. Koch, 1879
Oppia spinipes Balogh, 1962
Oppia spinosa Hammer, 1958
Oppia splendens (C. L. Koch, 1841)
Oppia sticta Popp, 1960
Oppia strinatii Mahunka, 1980
Oppia strinovichi Balogh, 1982
Oppia subpectinata (Oudemans, 1901)
Oppia sundensis Hammer, 1979
Oppia suramericana Hammer, 1958
Oppia szentirmayi Balogh, 1970
Oppia taminae Ryabinin, 1975
Oppia tenuicoma Hammer, 1958
Oppia tenuis Hammer, 1958
Oppia tenuiseta Wallwork, 1961
Oppia tequila Mahunka, 1983
Oppia tibialis (Nicolet, 1855)
Oppia tichomirovae Ryabinin, 1974
Oppia toeroeki Balogh, 1982
Oppia tokyoensis Aoki, 1974
Oppia toxotes Balogh, 1982
Oppia translamellata (Willmann, 1923)
Oppia triacantha Mahunka, 1983
Oppia tricarinata (Paoli, 1908)
Oppia tricarinatoides Dubinina et al., 1966
Oppia trichosa Hammer, 1958
Oppia trichotos Balogh & Mahunka, 1977
Oppia triconica Mihelcic, 1956
Oppia tridentata Forsslund, 1942
Oppia triglochin Balogh & Mahunka, 1977
Oppia trimucronata Wallwork, 1961
Oppia tripartita Balogh & Mahunka, 1980
Oppia truncata Hammer, 1961
Oppia tuberculata Bulanova-Zachvatkina, 1964
Oppia turki Hammer, 1968
Oppia tuxeni Hammer, 1968
Oppia unicarinata (Paoli, 1908)
Oppia variabilis Iturrondobeitia & Subias, 1981
Oppia varians Wallwork, 1961
Oppia variopectinata Balogh & Mahunka, 1975
Oppia ventrolaminata Hammer, 1962
Oppia ventronodosa Hammer, 1962
Oppia vera Mihelcic, 1956
Oppia viperea Aoki, 1959
Oppia volcanensis Hammer, 1962
Oppia washburni Hammer, 1952
Oppia willmanni Dyrdovska, 1929
Oppia winkleri Hammer, 1968
Oppia yodai Aoki, 1965
Oppia yodai africana Kok, 1967
Oppia yuwana Aoki, 1983
Oppia zachvatkini Kulijev, 1962
Oppia zeyensis Ryabinin, 1975
Oppiella Jacot, 1937
Oppiella aegyptiaca Elbardy & Nasr, 1974
Oppiella articristata Aoki, 1988
Oppiella azerbeidjanica Kulijev, 1966
Oppiella baburini Ryabinin, 1975
Oppiella bicarinata (Paoli, 1908)
Oppiella bituberculata (Balogh)
Oppiella bulanovae Hammer, 1968
Oppiella chistyakovi Ryabinin, 1975
Oppiella clavigera (Hammer)
Oppiella confinis (Paoli, 1908)
Oppiella corrugata
Oppiella corrugata apicalis Jacot 1937
Oppiella corrugata squarrosa Jacot 1937
Oppiella distincta Vasiliu & Caligar, 1981
Oppiella doryphoros Balogh & Balogh, 1983
Oppiella dubia Hammer, 1962
Oppiella falcata (Paoli, 1908)
Oppiella falcata marginedentata (Strenzke, 1951)
Oppiella fallax (Paoli, 1908)
Oppiella fallax obsoleta (Paoli, 1908)
Oppiella fasciata (Paoli, 1908)
Oppiella foliosa Jacot, 1937
Oppiella furcata (Willmann, 1928)
Oppiella globosa (Mihelcic, 1956)
Oppiella keilbachi (Moritz, 1969)

© SysTax - Universität Ulm & Ruhr-Universität Bochum