Anastrebla mattadeni, sternum
Anastrebla mattadeni, sternum